Władza nad całym stworzeniem Mt 8,1 - 9,38
Uzdrowienie trędowatego
Mt 8,1-4
1 Kiedy zeszedł z góry, podążyły za Nim wielkie gromady. 2 Zbliżył się wtedy pewien trędowaty, pokłonił się Mu i prosił: "Panie, jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić". 3 Wyciągnął więc rękę, dotknął go i powiedział: "Chcę, stań się czysty". I natychmiast jego trąd oczyścił się. 4 Jezus powiedział mu: "Uważaj, nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz. [Niech to będzie] dla nich świadectwem".
 
Komentarz
    Królewska mowa Jezusa obwieszczająca i otwierająca królestwo niebieskie nazywana Kazaniem na Górze odsłoniła słuchaczom Jezusa czystość Bożego słowa spod grubej warstwy tradycji judaistycznej. Wielu słuchaczy towarzyszy dalej Jezusowi. Staną się teraz świadkami trzech cudów objawiających posłańca nieba.

    Pierwszy z trzech cudów opisanych w ósmym rozdziale ewangelii Mateusza dotyczy uzdrowienia człowieka trędowatego.

    Człowiek chory na trąd, który klęcząc wyznał wiarę w moc Jezusa do Jego uleczenia, najlepiej wiedział ilu ludzi chciało go dotąd uleczyć, lecz nie potrafiło oraz ilu ludzi wypowiadało nad nim puste magiczne zaklęcia. Wielu ludzi gromadziło się u gorących źródeł, które miały usuwać cielesne dolegliwości. Jezus uzdrawiał bez powszechnych u pogan magicznych zaklęć, bo wszystko czynił w mocy Ducha Świętego.

    Trąd to odrażająca choroba skóry, w przypadku której Prawo nakazywało kwarantannę i oddzielenie chorego od reszty społeczności. Wielu nauczycieli religijnych przypisywało trąd grzechom człowieka, który został nim dotknięty, na przykład z powodu skąpstwa.

    W Księdze Kapłańskiej można znaleźć opisy różnych chorób skóry oraz sposobów ich określania przez kapłanów. Prawo określało ofiary składane w przypadku wyleczenia z trądu oraz zadania kapłana. Jezus posyłając człowieka uleczonego do kapłana wypełnił Prawo. Teraz ważniejsze jest świadectwo kapłana o uzdrowieniu człowieka trędowatego, niż opinie innych ludzi. Dlatego Jezus zakazuje uzdrowionemu opowiadania innym ludziom o tym, kto go oczyścił z trądu.

    Mateuszowy sposób opowiadania o cudach różni się od relacji Marka. Mateusz skraca je, usuwa mniej ważne szczegóły i pomija silne emocje. Mateusz porusza w tych obrazach cztery tematy: Mesjasz, wiara, uczeń i zbawienie.

    Drugi z trzech cudów opisanych w ósmym rozdziale ewangelii Mateusza będzie dotyczył sługi centuriona z Kafarnaum, a trzeci uzdrowienia teściowej Piotra. Po Kazaniu na Górze tłumy były zdumione Jego nauką, teraz ludzie zdumieni są mocą towarzyszącą czynom Jezusa.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 13 lipca 2020 , Zaloguj, Zarejestruj