Narodziny i początek działalności Jezusa Mt 1,1 - 4,22
Działalność Jana Chrzciciela
Mt 3,1-12
1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i nawoływał na judejskiej pustyni, 2 mówiąc: "Nawróćcie się, bo blisko już jest królestwo niebieskie". 3 On właśnie był tym zapowiedzianym poprzez proroka Izajasza: "Głos wołającego na pustkowiu: "Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki"". 4 Jan miał odzienie z wielbłądziej sierści, a na swych biodrach skórzany pas. Jego pokarmem były szarańcze i polny miód. 5 Przychodziła do niego wtedy Jerozolima, i cała Judea, i cały region Jordanu. 6 Przyjmowali od niego chrzest w wodach Jordanu i wyznawali swoje grzechy. 7 Kiedy zobaczył, że do jego chrztu przystępuje wielu faryzeuszów i saduceuszów, powiedział im: "O pomiocie żmij, kto was ostrzegł, by uciekać od zbliżającego się gniewu? 8 Wydajcie zatem owoc godny nawrócenia! 9 Nie sądźcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca". Zapewniam was bowiem, że Bóg potrafi z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. 10 Już leży siekiera przy pniu tych drzew. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i do ognia wrzucone. 11 Ja was chrzczę w wodzie dla nawrócenia, a Ten idący za mną mocniejszy jest ode mnie. Nie jestem godny, by nieść Jego sandały. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. 12 Ma On w swym ręku szuflę do wiania. Dokona oczyszczenia na swoim klepisku i zbierze swoje ziarna w swoim spichrzu, a plewy spali ogniem nieugaszonym".
 
Komentarz
    Ewangelista Mateusz opowiadanie o Janie Chrzcicielu rozpoczyna od przekazania krótkiego streszczenia wystąpień Jana.

    Prorok Izajasz zapowiadał, że przed przyjściem Syna Bożego zabrzmi "Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Jego ścieżki."
Kilka wieków później Zachariasz, ojciec Jana usłyszał od anioła o swoim synu: "wielki on będzie przed Panem. Nie będzie pił wina ani sycery, już w łonie swojej matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. Podążać on będzie przed Nim z duchem i mocą Eliasza, aby serca ojców zwrócić do dzieci, a nieposłusznych - do roztropności sprawiedliwych, aby przysposobić Panu lud w pełni gotowy."

    Około trzydzieści lat później proroctwo i zapowiedź wypełniły się.
Jan opuścił dom i zamieszkał nad Jordanem.

    Sposób życia Jana i zadanie jakie otrzymał od Boga upodobniły go do proroka Eliasza. Według proroctw i nauczycieli religijnych oczekiwano w Izraelu, że przed Mesjaszem pojawi się sam Eliasz lub ktoś do niego podobny.

    Pożywienie Jana było podobne do Eliasza, było pożywieniem ludzi biednych. Strój Jana przypominał ubiór Eliasza i ludzi biednych.

    Poganie pragnący przejść na judaizm musieli nawrócić się i poddać obmyciu, ochrzcić się. Według Żydów to poganie powinni się nawrócić i ochrzcić. Według Jana również Żydzi, potomkowie Abrahama, powinni się nawrócić i ochrzcić.
Bóg może „wzbudzić sobie lud z kamieni”. O poganach Judejczycy pogardliwie mówili, że są twardzi jak głaz, jak kamień. Bóg nie potrzebuje Izraela do zrealizowania swoich zamiarów pośród narodów świata.

    Nauczanie Jana poruszyło wielu ludzi, również faryzeuszów i saduceuszów. Jan wiedział, że za niedługo Judejczycy zobaczą Jezusa, Pana i będą Go słuchali.
Niewolnik nosił sandały swojego pana. Jan uważa, że jest kimś mniejszym niż sługa, niewolnik. Taka jest bowiem minimalna różnica pomiędzy człowiekiem, a Bogiem

    Jan Chrzciciel to ostatni prorok pierwszego przymierza. Jan wzywa Judejczyków do odkrycia Boga w swoim życiu i pójścia za Tym, który ich zanurzy w Duchu Świętym, za Jezusem Chrystusem.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 12 lipca 2020 , Zaloguj, Zarejestruj