Kazanie na Górze Mt 4,23 - 7,29
Sól i światło
Mt 5,13-16
13 Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swój smak, czy da się ona czymkolwiek posolić? Już do niczego się nie nadaje, chyba do wyrzucenia na dwór i podeptania przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto leżące na górze. 15 Ani nie zapalają lampy i nie kładą jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim w domu. 16 Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę Ojcu waszemu w niebie.
 
Komentarz
    Uczniowie słuchają dalszego ciągu Kazania Na Górze i słyszą, że są solą ziemi i światłem świata. Oni w Niego uwierzyli i zostali nazwani błogosławionymi. Oni należą do powstającej nowej grupy społecznej w Galilei. Spotykają się ze sprzeciwem większości mieszkańców Galilei, pomimo prześladowania mają do spełnienia misję wobec świata.

    Jezus jest solą ziemi i światłem świata. Uczniowie mają dobry wzór wypełnienia misji. Pliniusz w „Historii naturalnej” pisze: „nie ma nic bardziej użytecznego niż sól i światło słońca".

    Sól nadaje smak pożywieniu. Utrata smaku w języku greckim oznacza także stawanie się głupim. Prawdziwa sól nie może utracić swojego smaku. Zdarzało się, że sól uzyskiwana z Morza Martwego zawierała inne domieszki, co może oznaczać, że sól stawała się wówczas bezużyteczna. Tak bezużytecznym może się okazać połączenie ziemskiej nauki judaizmu z wiarą w ewangelię o królestwie Bożym.

    Światło lampy pozwala widzieć w ciemności rzeczy takimi jakie są. Miastem na górze może być Jerozolima oraz każde miasto położone na wzniesieniu, którego światła są widoczne w okolicznych wioskach.
Światem są ludzie, którzy nie uwierzyli w Mesjasza Bożego, ludzie których nie dotyczy wypowiedziane błogosławieństwo, ci którzy są poddanymi władcy królestwa ciemności, których kusiciel pokazał Jezusowi z wysokiej góry.
Światem jest wszystko, co poddało się deprawacji i trwa w obojętności i wrogości wobec Boga.

    Być solą ziemi, to naśladować Jezusa i oczyszczać się z domieszki religijności podobnej do religijności faryzeuszy. Być światłem świata, to ogłaszać w świecie plan związany z królestwem Bożym, pokazać światu Króla królestwa Bożego, Jezusa Mesjasza Judejczyków, Chrystusa narodów.

    Uczniowie Jezusa nie żyją wyłącznie dla siebie, lecz także dla innych.
Ich Ojcem w niebie jest Ojciec Jezusa Chrystusa.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 12 lipca 2020 , Zaloguj, Zarejestruj