Mowa na temat wspólnoty Mt 18,1-35
Prawdziwa wielkość
Mt 18,1-5.10
1 W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali: "Kto należy do większych w królestwie niebieskim?" 2 On przywoławszy dziecko, postawił je wśród nich 3 i powiedział: "Oświadczam wam: jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 4 Kto zatem uniży się jak to dziecko, ten będzie należał do większych w królestwie niebieskim. 5 A kto przyjmie jedno takie dziecko ze względu na moje imię, mnie przyjmuje. 10 Uważajcie, by nie gardzić żadnym z tych małych; bo zapewniam was, że ich aniołowie patrzą bez przerwy w niebie na oblicze mojego Ojca, Tego w niebie.
 
Komentarz
    Uczniowie Jezusa powinni już być dojrzalsi w relacjach pomiędzy sobą i z innymi ludźmi. Powinni już umieć przebaczać i nie być przyczyną zgorszenia.

    Jednak zamiast zastanawiać się nad jakością swojego życia, zastanawiali się nad swoją wartością i swoim znaczeniem przed Bogiem.

    Opanowała ich pokusa stosowania miary wielkości świata ludzkiego do mierzenia własnej wielkości w oczach Boga.

    Wartości świata: panowanie, manipulowanie, niemoralność, siła, kompromis.
Wartości królestwa niebieskiego: prawda, miłość, przebaczenie, cierpliwość, radość, prawość, sprawiedliwość oraz uniżenie przed Bogiem.

    Wielkość ucznia Jezusa jest tym większa, im większe jest jego poddanie się Bogu.
Patrząc na radosne dziecko, pokorne i poddane swoim rodzicom, rozumiemy rolę uczniów Jezusa w świecie. Osiągną więcej będąc sługami, niż panami.

    O znaczeniu człowieka wierzącego i jego pozycji w królestwie Boga, decyduje Bóg.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 12 lipca 2020 , Zaloguj, Zarejestruj