Wypełnienie się Bożej obietnicy Łk 1,1 - 2,52
Zachariasz zapowiada rolę Jana w Bożym planie zbawienia
Łk 1,57-66.80
57 Elżbiecie wypełnił się czas na poród. Urodziła syna. 58 Jej sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan na niej okazał wielkość swojego miłosierdzia i cieszyli się z nią. 59 Ósmego dnia przyszli obrzezać dziecko i nazywali je imieniem jego ojca Zachariasza. 60 Na to jego matka powiedziała: "Nie! Ono otrzyma imię Jan". 61 Odpowiedzieli jej: "W twojej rodzinie nikt nie nosi takiego imienia". 62 Gestami zapytali jego ojca, jakie imię ma ono według niego nosić. 63 On poprosił tabliczkę i napisał na niej: "Jego imieniem jest Jan". Wszyscy się zdziwili. 64 Wtedy z miejsca jego usta i język otwarły się i mówił, wielbiąc Boga. 65 Wszystkich ich sąsiadów strach przeniknął. W całej górzystej krainie judejskiej mówiło się o wszystkich tych rzeczach. 66 Wszyscy wzięli sobie do serca to, co usłyszeli, i pytali: "Kimże to dziecko będzie?" Rzeczywiście ręka Pana była nad nim. 80 To dziecię rosło i nabierało mocy duchowej. Potem przebywało na pustkowiu, aż do dni swojego ukazania się przed Izraelem.
 
Komentarz
    Bóg powołał Jana Chrzciciela do najważniejszej roli w historii Izraela i ludzkości. Miał bez błędu wskazać na tego, który jako jedyny w całej historii ludzkiej był w pełni człowiekiem i Bogiem.

    Bóg uwierzytelnił swojego świadka okolicznościami jego poczęcia i narodzenia się w późnym wieku Zachariasza i Elżbiety.

    Na uroczystość obrzezania Jana przyszli krewni i sąsiedzi ustalając, że powinien nosić imię ojca - Zachariasz. Elżbieta, matka, wbrew tradycji judaistycznej powiedziała im jednak: "Jan". Zapytali więc ojca, Zachariasza. Potwierdził wybór Elżbiety. Napisał: "Jan".

    Wtedy Bóg przywrócił mu mowę utraconą dziewięć miesięcy wcześniej.
Pierwszymi słowami Zachariasza były słowa uwielbienia Boga. Bo uwielbienie Boga jest owocem i przejawem wiary.

Wybór Jana Chrzciciela na świadka został kolejny raz uwiarygodniony przez Boga wobec rodziny i sąsiadów.

Bóg przygotowywał, wzmacniał i chronił swojego świadka, aby mógł w przyszłości przedstawić Jezusa jako Mesjasza i Boga ludowi izraelskiemu.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 25 kwietnia 2019 , Zaloguj, Zarejestruj