Działalność Jezusa w Galilei Łk 4,14 - 9,50
Wstępny opis działalności Jezusa w Galilei
Łk 4,14-22
14 Jezus wrócił z mocą Ducha do Galilei. Wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 15 A On uczył w ich synagogach, wychwalany przez wszystkich. 16 Przyszedł także do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł w szabat do synagogi i wstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Gdy rozwinął tę księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 18 "Duch Pana nade mną. Ze względu na Niego namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę. Posłał mnie, abym wziętym do niewoli ogłosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie; abym załamanych odesłał w wolności, 19 abym ogłosił rok łaski Pana". 20 Po zwinięciu księgi oddał ją słudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były z uwagą wpatrzone w Niego. 21 A On tak zaczął do nich mówić: "Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo". 22 Wszyscy wystawiali Mu świadectwo i dziwili się, że tak pełne wdzięku słowa wychodzą z Jego ust. Mówili: "Czyż nie jest On synem Józefa?"
 
Komentarz
    Jezus napełniony Duchem nad Jordanem, Jezus w mocy Ducha, żyjący w Duchu i wypróbowany na pustkowiu przez diabła jako dojrzały wykonawca dzieła, rozpoczyna je w Galilei. Odwiedza synagogi na terenie całej Galilei. Naucza w nich wypełnienia się obietnic Bożych.

    Mieszkańcy miasteczek i wiosek oraz przełożeni synagog zapraszali Jezusa do przemawiania podczas nabożeństw. Wszyscy byli zaskoczeni znajomością i zrozumieniem Pisma przez Jezusa.

    Podczas nabożeństw, które odprawiano w szabat w synagodze, śpiewano Psalmy, recytowano Szema i Osiemnaście Błogosławieństw, następnie czytano fragmenty Tory i Proroków, słuchano kazania na temat czytanych fragmentów.

    Tym razem w Nazaret Jezus odczytał fragment proroctwa Izajasza i zakończył stwierdzeniem o wypełnieniu tego proroctwa teraz. "Dziś w waszych uszach spełniło się to Pismo", dzisiaj usłyszeli słowa dawnego proroctwa oraz usłyszeli oświadczenie Mesjasza: "Duch Pana nade mną. Ze względu na Niego namaścił mnie." Widzicie człowieka, który jest waszym Bogiem, Ojcem, Najwyższym, Świętym. Widzicie teraz równocześnie waszego Boga i człowieka. Jestem oczekiwaną obietnicą, tylko czy wy jesteście dzisiaj gotowi przyjąć taki sposób jej wypełnienia, jaki zobaczyliście, czy tego oczekiwaliście, tego się spodziewaliście?

    Tekst, który czytał Jezus, według Żydów miał się spełnić w erze mesjańskiej, lecz mieszkańcy Nazaretu nie widzieli przed sobą ani Mesjasza, ani Jego czasów.

    Rok łaski, to nie tej łaski, która jest darem Boga, lecz inne słowo, przymiotnik mówiący, że coś jest „godne przyjęcia; miłe, mile widziane”. Rok łaski, to czas obecności Mesjasza jako miły dar Boga.

    Mieszkańcy miasta zapamiętali Jezusa jako cieślę, a to znaczy, że przed opuszczeniem Nazaretu na stałe, Jezus nie objawił tutaj swojego charakteru mesjańskiego. Mieszkańcy miasta wiedzieli o Jego nauczaniu i uzdrawianiu, lecz dotąd nie byli tego świadkami. Oni widzieli bardziej niezwykłego człowieka pochodzącego z ich miasteczka, niż rozpoznali w Nim Mesjasza, dostrzegali tylko zwykłego człowieka, będącego pod jakimś nieznanym wpływem.

    Matka i krewni Jezusa mieszkający nadal w Nazarecie nie odznaczali się czymś szczególnym, czymś, co dodawałoby Jezusowi autorytetu i wyjaśniało pochodzenie mądrości, którą odsłonił podczas nauczania w synagodze.

    Po wysłuchaniu Jezusa, ludzie zebrani w synagodze w Nazaret początkowo podzielili się na tych, którzy głośno dopuszczali możliwość spełnienia się odczytanych słów Izajasza i tych, którzy w myślach odrzucali taką możliwość, żeby Mesjasz pochodził z ich miasteczka.

    Mieszkańcy Nazaretu, wioski liczącej od 1600 do 2000 osób, byli zdumieni, że ten, którego znali od dawna, jest posłańcem przynoszącym takie nowiny. „Czyż nie jest On synem Józefa?” - słowa te brzmią już ironicznie. Zdumieniu zaczyna towarzyszyć zgorszenie tym, że czasy ostateczne rozpoczęły się wraz z rozpoczęciem publicznej posługi Jezusa.

    Jezus kontynuuje posłannictwo Ojca zgodnie z Jego planem, którego nic nie zdoła zahamować. Nazaret nie stanie się ośrodkiem misyjnym Jezusa. Taką rolę spełni Kafarnaum.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 25 kwietnia 2019 , Zaloguj, Zarejestruj