Trzecia część pouczenia o chrześcijańskiej drodze Łk 17,11 - 19,27
Wdzięczność i wiara trędowatego Samarytanina
Łk 17,11-19
11 W drodze do Jeruzalem także On przechodził przez teren graniczny Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodził do jakiejś wsi, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli z daleka 13 i podnosząc głos zawołali: "Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami". 14 Gdy ich spostrzegł, powiedział: "Idźcie i pokażcie się kapłanom". I właśnie wtedy, kiedy tam szli, zostali oczyszczeni. 15 Gdy jeden z nich zauważył, że wyzdrowiał, zawrócił wychwalając Boga wielkim głosem. 16 Upadł na twarz u Jego stóp i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 17 Wtedy Jezus odezwał się mówiąc: "Czy nie dziesięciu dostąpiło oczyszczenia? Gdzie dziewięciu? 18 Żaden się nie znalazł taki, żeby wrócić i oddać chwałę Bogu z wyjątkiem tego obcoplemieńca?" 19 A do niego powiedział: "Podnieś się i idź. Twoja wiara cię wyzwoliła".
 
Komentarz
    Wcześniej Apostołowie poprosili o dodanie im wiary, bo wyrwanie ludzi z ich dotychczasowego sposobu życia wydawało się dla nich zadaniem tak trudnym jak wyrywanie z ziemi morwy o rozłożystych korzeniach.

    Teraz zobaczą wiarę Samarytanina. Jeden z dziesięciu uzdrowionych okazał wiarę i wdzięczność Bogu.

    "Trąd był odrażającą chorobą skóry - nazwa ta odnosiła się do wielu schorzeń” Prawo wymagało izolowania chorych od reszty społeczeństwa. Niektórzy żydowscy nauczyciele uważali, że trąd jest skutkiem grzechu chorego."

    "Fakt, że Samarytanin podróżował z żydowskimi trędowatymi w rejonie pomiędzy Samarią a Galileą ilustruje również skrajnie radykalną pozycję społeczną trędowatych - choroba ta usuwała inne podziały społeczne."

    Uczniowie Jezusa otrzymali lekcję – jeśli mogą uwierzyć Samarytanie, to mogą uwierzyć też ludzie z innych narodów.

    Królestwo niebieskie, zbawienie nie jest tylko dla Judejczyków. Jeśli rodacy będą zamknięci na ewangelię, uczniowie mogą pójść do innych narodów.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 25 kwietnia 2019 , Zaloguj, Zarejestruj