Łk 23,35-43
35 Lud stał, aby się przyglądać. Starszyzna drwiła sobie, mówiąc: "Innych ratował, niech siebie uratuje, jeżeli On jest Mesjaszem od Boga, tym Wybranym!" 36 Wyśmiewali Go także żołnierze. Podchodzili, podawali Mu ocet 37 i mówili: "Skoro Ty jesteś królem Judejczyków, uratuj się!" 38 A nad Nim był napis: "To król Judejczyków". 39 Również jeden z powieszonych złoczyńców urągał Mu mówiąc: "Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Uratuj siebie i nas!" 40 Na to ten drugi, ganiąc go, powiedział: "Czy ty nawet Boga się nie boisz? Przecież temu samemu wyrokowi podlegasz! 41 My - słusznie, bo otrzymaliśmy, co godne naszych czynów, a On niczego niestosownego nie zrobił". 42 I jeszcze mówił: "Jezusie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa". 43 Odpowiedział mu: "O tak, oświadczam ci, dziś będziesz ze mną w raju".
 
Komentarz
    Czytając ewangelię według św. Łukasza do tego miejsca obserwowaliśmy narastającą wobec Jezusa wrogość ze strony nauczycieli i przywódców religijnych, tym większą, im więcej ludzi zaczęło wierzyć w Jezusa Chrystusa.

    A teraz przywódcy religijni w niewierze zrównali się z żołnierzami rzymskimi i jednym ze skazańców. Odrzucili ofiarowane im zbawienie.

    Dowód na to, że Jezus jest Mesjaszem był w zasięgu wiedzy przywódców religijnych. Na podstawie Pism mogli porównać obraz Mesjasza zawarty w Pismach z obrazem życia Jezusa Chrystusa. Nie potrafili tego uczynić, czy nie chcieli? Potrafili, a zatem chcieli.

    Nie pozycja nauczyciela religijnego, nie sumienne wykonywanie zawodu żołnierskiego, lecz wiara drugiego skazańca jest usprawiedliwiająca. Usprawiedliwiani są ludzie pokorni, wyznający przed Bogiem swoją winę, a odrzuceni są ludzie pyszni bo tak naprawdę, oni sprawiedliwi są tylko w swoich oczach.

    Przywódcy religijni poprzez odrzucenie Mesjasza, sami wystawili się na działanie Bożego gniewu i na Jego potępienie.

    Lecz Jezus umiera również za nich. Jeśli uwierzą w przyszłości, tak jak teraz jeden ze skazańców i oni mogą zostać usprawiedliwieni.
   
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 24 września 2021 , Zaloguj, Zarejestruj