WYBÓR BIBLIJNY
według kolejności w czterech Ewangeliach Nowego Testamentu


EWANGELIARZ ułożony dla osób, które wolą słuchać lub czytać w sposób podobny jak czytanie książki, strona za stroną, fragment za fragmentem, myśl za myślą. Zawiera pełny zakres komentarzy EWANGELIARZA.

Na przykład:

        Mt 3,1-12
        Mt 3,13-17
        Mt 4,1-11
        Mt 4,12-17
        Mt 4,18-22
        Mt 5,1-12

Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Łukasza

Ewangelia według św. Jana

 
   

Copyright Fundacja Biblos 2004 , 24 października 2020 , Zaloguj, Zarejestruj